Looking For Chemical, Boiler, Condenser Cleaning , Evaporator

Condenser & Evaporator

For more Information
งานบริการ รับล้างบอยเลอร์ คอนเดนเซอร์ ล้างคูลลิ่ง เคมีบำบัดน้ำเสีย

Tuesday, June 23, 2015

ความหมายหลากหลายของคูลลิ่ง


คูลลิ่งแปลความหมายตรงตัวได้จากภาษาอังกฤษ(Cooling) คือ การทำความเย็น หรืออีกนัยหนึ่งคือเครื่องกำเนิดความเย็น โดยใช้สารหล่อเย็นเข้ามาช่วยในกระบวนการ เพื่อเร่งการเปลี่ยนอุณหภูมิให้ต่ำลงในระยะเวลาอันสั้น ยกตัวอย่างเช่นแอร์คอนดิชั่น หรือคูลลิ่งทาวเวอร์ในตัวโรงงานและอาคารขนาดใหญ่

ปกติเราคุ้นเคยกับการทำความเย็นในห้องขนาดเล็ก เช่นภายในบ้านหรือสำนักงาน ซึ่งอาศัยสารทำความเย็นเป็นหลักเพื่อแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างห้องกับภายนอกอาคาร แต่หากลองนึกถึงโรงงานขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่กว่าห้องปกติเป็น 10 ถึง 20 เท่า การทำความเย็นจะใช้วิธีการที่เปลี่ยนไปเพราะต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆเช่นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จำนวนพนักงานที่อาศัยอยู่ เวลาในการทำงานของเครื่องมือทำความเย็น รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา คูลลิ่งทาวเวอร์จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้

คูลลิ่งทาวเวอร์ คือเครื่อทำความเย็นขนาดใหญ่ซึ่งมีหลักการทำงาน 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทในการระเหยของน้ำเข้ามาช่วยระบายความร้อน และปรับสภาพอากาศโดยใช้พลังงานน้อยแต่ได้คุณภาพดีระดับหนึ่ง แก้ปัญหาสภาวะอากาศร้อนทำให้อากาศโดยรวมเย็นขึ้น และอีกประเภทหนึคือ คูลลิ่งทาวเวอร์ ซึ่งจะพูดถึงเคมีทำความเย็นเป็นหลัก ใช้พลังงานสูงกว่าแบบแรก แต่ให้ความเย็นได้ดีกว่า และยังต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลาด้วย สามารถสังเกตได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าหรือโรงงานจะมีคูลลิ่งทาวเวอร์ตั้งอยู่บนตัวอาคาร และเครื่องมือที่ต้องสัมผัสกับอากาศและสารเคมีอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดการเสื่อมสภาพเป็นธรรมดา

รับผลิต จำหน่าย คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) หอระบายความร้อนของน้ำ บริการติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม คูลลิ่ง ทำหน้าที่ในระบายความร้อนให้กับ Condenser และเครื่องจักรต่างๆ รวมถึงการเติมสารเคมีเพื่อป้องกันการเกิดตะกอน ตะไคร่ และเชื้อแบคทีเรีย

No comments:

Post a Comment