Looking For Chemical, Boiler, Condenser Cleaning , Evaporator

Condenser & Evaporator

For more Information
งานบริการ รับล้างบอยเลอร์ คอนเดนเซอร์ ล้างคูลลิ่ง เคมีบำบัดน้ำเสีย

Monday, June 29, 2015

บริการล้างตะกรันใน condenser และบอยเลอร์


บอยเลอร์คืออุปกรณ์คอนเดนเซอร์ที่ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดสารประกอบประเภทหินปูน และตะไคร้น้ำเป็นอย่างมาก เพราะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างจากสภาพแวดล้อมปกติ อยู่ตลอดเวลาทำให้เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดตะกอนและตะกรันอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นการดูแลที่ถูกต้องนอกจากจะช่วยให้บอยเลอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วยังทำให้ยืดอายุการใช้งานให้ยาวออกไปได้หลายปี ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ลดต่ำลง

สาเหตุของตะกอนและปูนขาว
ภายในระบบหล่อเย็นมีการแลกเปลี่ยนพลังงานของสสารอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความร้อนที่ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอนั้นไม่ได้นำเอาสารประกอบประเภทแคลเซียมไปด้วยซึ่งทำให้เกิดการตกผลึกเป็นคราบหินปูนไปเกาะตามชิ้นส่วนต่างๆ และพอกหนาขึ้นเรื่อยๆจะกระทั่งเห็นได้ชัดเจน และยังสร้างปัญหาในการทำความเย็นของระบบโดยรวมเพราะทำให้การถ่ายเทอุณหภูมิทำได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้น สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมอุปกรณ์ ดังนั้นการบำรุงและป้องกันคราบสกปรกจำพวกนี้จึงเป็นอีกทางแแกหนึ่งที่นำมาใช้ในปัจจุบันโดยการเติมสารละลายเข้าไปในเครื่องหล่อด้วยเพื่อยับยั้งกระบวกการเกิดหินปูนเหล่านั้น


สาเหตของตะไคร้น้ำในบอยเลอร์
เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าตะไคร้น้ำนั้นชื่นชอบพื้นที่ชื้นๆ เปียกน้ำอยู่ตลอดเวลา เพราะนั้นคือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้จุลินทรีย์และแบททีเรียเจริญเติบโตได้รวดเร็ว สัเกตได้จากพื้นทีที่สัมผัสความชื้นตลอดเวลาเช่นห้องน้ำ พื้นสวน ภายในครัว หรือแม้กระทั้งบอลเลอร์และคอนเดนเซอร์ condenser ก็เช่นเดียว มักจะเป็นที่ชุกชุมไปด้วยไอน้ำ ซึ่งตะไคร้นำมาซึ่งความสกปรกและยังทำให้ประสิทธิภาพของท่อและหม้อต่ำลงอย่างมากอีกทั้งยังทำให้การทำความสะอาดเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้นการกำจัดอินทรียสารเหล่านี้จำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันตั้งแต่เริ่มใช้งานจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและตรงกับต้นเหตุมากกว่ากากำจัดในภายหลัง

บริการล้างบอยเลอร์ Condenser, ภายใน ภายนอก Cooling Tower
รับวิเคราะห์คุณภาพน้ำความเป็นกรดด่าง , เคมีภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำ, ป้องกันหินปูน, ป้องกันสนิม คอนเดนเซอร์แบบแยงและเคมีภัณฑ์

No comments:

Post a Comment